Friday, August 22, 2008

باید از کوچه گذر کرد شبی
با دلی گرم، پر از شوق، تن ملتهبی

باید از کوچه دلبستگی کهنه گذشت
و به سرمنزل سایه‌ی یک آرامش مزمن ننشست

باید از خیس شدن ترس نداشت
دل بدریا زدن از رند خرابات آموخت

کودک پاک درون را به تحرک واداشت
باید از بازی آن کودک دیرینه به وجد آمد باز

«علیپور»

Sunday, August 17, 2008

باعتقاد من زنی که می‌رود با مردی ازدواج می‌کند که آن مرد اگر مجلس بهش اجازه بدهد می‌رود زن دوم می‌گیرد، اصلا حق‌ش است که زندگی لبریز از ان داشته باشه.

Friday, August 15, 2008

Never be afraid of anything.

با این جمله خیلی حال کردم.

Monday, August 11, 2008

یکی از مزیت‌های نظام حاکم فعلی ایران، اینه که رو حساب اینکه زندگی داخل کشور رو به مردم زهر کردن، یه درصد زیادی از مردمی که توانایی دارن، از کشور فرار میکنن و به هر کشور دیگه ای که بتونن، مهاجرت میکنن.

بعد این قضیه، خوبیش اینجاست که تیم‌های ورزشی ایران، تو هر کشور دیگه ای مسابقه داشته باشن، یه عده‌ی زیادی ایرانی توی اون کشور ساکن هستند تا بیان توی استادیوم داد بزنن ایران ایران... تو هر کشوری.