Monday, July 10, 2006

هر كجا هستم ، باشم،
وبلاگم مال من است.
پنجره، فكر ، هوا ، عشق ، زمين…
.
.
.