Thursday, September 18, 2008

سرویس نمایه سازی اصوات توسط گوگل راه اندازی شد.

بعضیها انگار یک چیزی توی کونشان کرده‌اند که حتما همه چیز را ترجمه کنند. حرامزاده‌ها نمیدانم مشکلشان کجاست که فقط در زمینه اینترنت هم فعالیت دارند.

0 replies: