Monday, February 24, 2014

بن‌لادن - قسمت بیست و دوم - مقایسه این ۲ زن

منبع: این متن ستونی از روزنامه شرق بوده که توسط محمد‌علی عسگری از روزنامه القبس کویت ترجمه شده و به صورت روزانه در روزنامه شرق به چاپ می‌رسید.

وی میافزاید: ‌«زنان اردوگاه ترجیح میدادند به دیدار «خیریه» بروند.‌او به رغم وضعیت ناهنجار آنجا خانه‌ای تمیز و مرتب داشت. برای خودش تختی جور کرده بود و یک کمد ساده که لباس‌هایش را در آن می‌گذاشت. پشت در آن یک دامن افغانی آویزان شده بود که خیریه آن را برای زمان استقبال از همسرش گذاشته بود. پیوسته اصرار داشت که دو شیشه کوچک عطر در حمام داشته باشد. یکی برای خودش و دیگری برای اسامه!
«هیچ چیزی نبود که خلق این همسر بزرگ بن‌لادن را تیره کند. از جمله بدن ضعیف خودش که بارها موجب شد تا فرزندش را پیش از تولد سقط کند. وقتی اسامه خواست دستش را بگیرد و به خانه ببرد خانواده‌اش بسیار عصبانی بودند چون او یک زن دیگر به نام نجوا داشت. اما خیریه بدون توجه به این مسایل علاقه‌مند بود با یک مجاهد واقعی ازدواج کند. اسامه تنها وعده‌ای که به او داده بود اینکه بین همسرانش به عدالت رفتار کند. با این حال تقریبا اکثر این زنان متفق‌القول بودند که اسامه او را بر دیگران ترجیح می‌داد و همین امر حسادت سایر زنان بن‌لادن را نسبت به خیریه بر می‌انگیخت. نگهبان شخصی اسامه بن‌لادن می‌گوید نجوا از سایر زنان بن‌لادن سرکش‌تر بود. همچنین به دلیل زیبایی‌اش فریبنده‌تر از دیگران. او بیش از سایرین می‌دانست که اسامه چه چیزی را دوست دارد و چه چیزی را دوست ندارد. با این همه نجوا نسبت به سایرین حتی خیریه مطیع‌تر بود. در واقع، نجوا برعکس خیریه، هرگز آمادگی آن را نداشت که با یک مشت نیروی نظامی در آن اردوگاه زندگی کند. برای همین سعی کرد تا آنجا که میتواند اوضاع داخلی خانه را تغییر دهد.

0 replies:

Post a Comment