Sunday, February 2, 2014

بن لادن - قسمت سوم - فقدان پدر

منبع: این متن ستونی از روزنامه شرق بوده که توسط محمد‌علی عسگری از روزنامه القبس کویت ترجمه شده و به صورت روزانه در روزنامه شرق به چاپ می‌رسید.

در تاریخ سوم‌سپتامبر سال 1967 هواپیمایی که پدر بن‌لادن* را با خود می‌برد سقوط کرد و پدر را از خانواده گرفت. این اتفاق برای اعضای خانواده بن‌لادن بسیار ‌گران تمام شد. پدر بن‌لادن جزو یکی از مردان بزرگ پادشاهی سعودی بود و رابطه دوستانه و نزدیکی با ملک‌عبدالعزیز بن‌سعود داشت. وقتی هنوز کوچک بود به‌دلیل معامله‌ای که برای خرید گاو کرده و بدهکار شده بودبه عربستان رفت و برای نخستین‌بار در بندر جده به‌عنوان بنا مشغول کار شد. هنگامی که مسوولیت‌هایش بیشتر شد در سال 1930 تصمیم گرفت یک شرکت خصوصی را با موضوع مشاغل عمومی تاسیس کند. به همین ترتیب جایگاه او نزد دولت آل‌سعود روز به روز ارتقا یافت. عربستان رژیمی بود که بعدها معلوم شد اراضی‌اش بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان را در خود جای داده است. محمد بن‌لادن با افراد بسیاری توانست متحد شده و امپراتوری خود را توسعه دهد. او 20بار ازدواج کرد و بیش از 55 فرزند به‌دنیا آورد. هریک از این فرزندان موقع مرگ پدر حدود 330میلیون‌دلار ارثیه داشت. شایان ذکر اینکه طبق نص‌شریعت اسلامی دختران نصف این مبلغ را به ارث می‌بردند. دوران ازدواج او با یکی از زنانش به نام علیا خیلی کوتاه بود زیرا آن زن به محض تولد تنها فرزندش یعنی اسامه تصمیم به طلاق از بن‌لادن گرفت. خالد بطرفی که یکی از نزدیکان این خانواده است، می‌گوید، «همه چیز این زن تقریبا به اسامه رسید؛ فرزندی که کاملا مطیع مادرش بود.» علیاء فرزند یتیمش را تحت مراقبت خود گرفت و او را با عشق و محبت بزرگ کرد.
*پدر بن‌لادن، محمدبن عوض‌بن‌لادن (1967-1908) نام داشت. در عربستان او را به نام محمد بن‌لادن می‌شناختند؛ کسی که در یمن اقامت داشت و می‌گویند با یک دنیا ثروت یک روز همه‌اش را بار زد و با خودش به عربستان آورد و بعدها به بزرگ‌ترین پیمانکار ساختمانی در این کشور تبدیل شد. او به روایتی بیش از 20بار ازدواج کرد و در مجموع 54فرزند داشت که از بین آنها 25نفرشان پسر و بقیه دختر بودند. محمدبن‌عوض از جوانی با خانواده سعودی‌ها حشر و نشر داشت. گفته می‌شود هرچند محمد بن‌لادن در یک سانحه هوایی کشته شد، اما مبلغی حدود 16میلیارددلار برای خانواده‌اش به ارث گذاشت.

0 replies:

Post a Comment